Αρχείο ετικέτας ΟΜΙΛΙΕΣ

15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ …”ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ”

Στὸ ἀπολυτίκιο τῆς Κοιμήσεως ψάλλεται “ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε”. Δηλαδή, παρόλο ποὺ ἐκοιμήθης, παρόλο ποὺ ἔφυγες ἀπὸ ἀνάμεσά μας, δὲν μᾶς ἔχεις ἐγκαταλείψει. Μὲ ἄλλα λόγια ἡ Παναγία εἶναι βοηθὸς καὶ προστάτης. Προστατεύει σὲ δύσκολες καταστάσεις, σὲ ἀρρώστιες, σὲ κινδύνους, τακτοποιεῖ προβλήματα κλπ. Ὅπως λέει καὶ τὸ γνωστὸ κοντάκιο “Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε”.

Θὰ ἀναφέρω μερικὲς περιπτώσεις, γιὰ νὰ φανῆ τοῦ λόγου τοῦ ἀληθές, Κάποιος ἐδῶ ἐνορίτης, Γεώργιος Λέκκας, μοῦ ἔλεγε ὅτι ὅταν ἦταν νεαρὸς εἶχε πάει στὴν Τῆνο καὶ ἐκεῖ συνέβη τὸ ἑξῆς, εἶχε ἄμεση ἐμπειρία. Ἦταν μιὰ μητέρα καὶ μιὰ κόρη, ἡ κόρη ἤτανε μουγγὴ καὶ μισοπαράλυτη. Καὶ πῆγε μιὰ φορὰ στὴν Τῆνο, ὅταν περνοῦσε ἡ Μεγαλόχαρη ἀπὸ κάτω νὰ θεραπευτῆ, τίποτα. Πῆγε καὶ δεύτερη φορὰ καὶ τὴν τρίτη φορὰ ποὺ πῆγε συνέβη τὸ ἑξῆς. Μόλις πέρασε ἡ εἰκόνα ἀπὸ πάνω της, ἔφυγε ἡ παραλυσία καὶ ἀνωρθώθηκε. Ἀλλὰ εἶχε τάξει, δὲν εἶχε τακτοποιήσει τὸ θέμα μὲ τὴ φωνή της ποὺ ἦταν μουγγή. Καὶ τὸ βράδυ ποὺ ἔγινε ἡ λειτουργία στὸ ἐκκλησάκι τῆς Εὑρέσεως, μόλις κοινώνησε, ἀμέσως βρῆκε τὴ φωνή της. Λέει, «ἤμουνα παρών, τὸ εἶδα μὲ τὰ μάτια μου καὶ τὸ ἀναφέρω».

Συνέχεια ανάγνωσης 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ …”ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ”

Αύγουστος… ο μήνας της Παναγιάς

… κι ὅταν ἔρχεται ὁ Αὔγουστος, ἕνας μῆνας μὲ πολὺ φῶς, ἕνας μῆνας θὰ λέγαμε μὲ πολλοὺς καρπούς, μὲ πολλὰ φροῦτα, μὲ ἀφθονία, ἕνας πλούσιος μῆνας, ἔρχεται ἡ ἑορτὴ τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία καλύπτει σχεδὸν ὅλον τὸν Αὔγουστο. Δεκαπέντε μέρες στὴν ἀρχὴ καὶ μετὰ ἔχουμε τὰ ἐννιάμερα μέχρι τὶς εἰκοσιτρεῖς Αὐγούστου, αὐτὸς ὁ μῆνας εἶναι ἀφιερωμένος στὴν Παναγία. Ἔχει μιὰ ξεχωριστὴ χάρι, Θεομητορικὴ χάρι κι ἕνα γλυκὸ χρῶμα, ξεχωριστὸ χρῶμα, ὄπως γλυκὸ εἶναι καὶ τὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας.

Κι ὅπως κι εἶναι ἄφθονη ἡ Παναγία σὲ ἀρετὲς καὶ σὲ ἱκεσίες καὶ σὲ θαυματουργίες – ὅπου ὑπάρχει πόνος καὶ καταφύγουμε στὴν Παναγία, ἀμέσως ἔρχεται τὸ ἔλεος, εἶναι πολὺ τὸ ἔλεος τῆς Παναγίας-ἔτσι ὅλα εἶναι πλούσια αὐτὸν τὸν μῆνα κι ὅλα εἶναι ἄφθονα.

Συνέχεια ανάγνωσης Αύγουστος… ο μήνας της Παναγιάς