Αρχείο ετικέτας ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

Οἱ Μυροφόρες γυναῖκες εἶναι κατ’ ἀρχὴν ἡ Παναγία, ἡ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, μετὰ εἶναι ἡ Μαρία ἡ λεγομένη τοῦ Ἰακώβου καὶ τοῦ Ἰωσῆ. Δηλαδὴ στοὺς δώδεκα ἀποστόλους ἤτανε δύο ποὺ εἴχανε τὸ ὄνομα Ἰάκωβος, ὁ Ἰάκωβος ὁ μεγάλος κι ὁ Ἰάκωβος ὁ μικρός. Κι αὐτὴ λεγότανε Μαρία ἡ μητέρα τοῦ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ ἢ μητέρα τοῦ Ἰακώβου καὶ τοῦ Ἰωσῆ. Μιὰ ἄλλη ἀπὸ τὶς μυροφόρες ἦταν ἡ Σαλώμη. Σαλώμη στὰ ἑλληνικὰ σημαίνει εἰρήνη. Καὶ Σαλωμών, Σαλμών, εἰρηνικὸς καὶ ὅταν χαιρετᾶνε στὴ Μέση Ἀνατολὴ λένε σαλώμ, δηλαδή εἰρήνη σὲ σένα. Αὐτὴ εἶχε δυὸ μεγάλους ἀποστόλους, τὸν σώφρονα Ἰωάννη, τὸν Θεολόγο ποὺ ἔγραψε τὸ Εὐαγγέλιο, καὶ τὸν Ἰάκωβο, ἤτανε ἡ γυναῖκα τοῦ Ζεβεδαίου. Ἐπίσης στὶς Μυροφόρες ἤτανε καὶ μιὰ ἄλλη ἡ γυναῖκα ποὺ λεγότανε Ἰωάννα. Αὐτὴ ἤτανε γυναῖκα ἑνὸς ἀξιωματούχου στὴν αὐλὴ τοῦ Ἡρώδη ποὺ λεγότανε Χουζᾶς. Καὶ ἤτανε καὶ ἄλλη μιὰ ποὺ λεγότανε Σωσάννα καὶ μερικὲς ἄλλες ποὺ δὲν ἀναφέρονται τὰ ὀνόματά τους.

Συνέχεια ανάγνωσης ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ