Αρχείο ετικέτας ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ

[…] Ἐπαναλαμβάνω. Ἡ ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Φανουρίου μᾶς ὁδηγεῖ στὸ νὰ σκεφθοῦμε τὰ σχέδια τοῦ Θεοῦ. Καθὼς πορεύεται ἡ Ἐκκλησία, ὁ Θεὸς ἔχει μερικὰ σχέδια. Ἕνα παράδειγμα. Στὴν Τῆνο ἦταν αἰῶνες κρυμμένη μιὰ εἰκόνα. Καὶ ξαφνικὰ τότε ποὺ χρειαζότανε, τότε ποὺ ἄρχιζε ἡ Ἐπανάστασι, τότε ἐμφανίστηκε ἡ εἰκόνα. Ἄλλη περίπτωσι. Στὸ Λουτράκι, ἐπάνω στὸ βουνό, σ’ ἕνα σπήλαιο ἦταν κρυμμένο τὸ σῶμα ἑνὸς ἁγίου, τοῦ ἁγίου Παταπίου. Καὶ κάποια δεδομένη στιγμὴ ἦρθε στὸ προσκήνιο ὁ ἅγιος Πατάπιος καὶ ἀναθερμάνθηκε ἡ εὐσέβεια τῆς περιοχῆς. Ἄλλη περίπτωσι. Στὴ Λέσβο ἦταν κρυμμένοι οἱ τρεῖς γνωστοὶ ἅγιοι. Καὶ ὅταν ἦρθε ἡ κατάλληλη ὥρα, μὲ κάποια ὄνειρα ποὺ προηγήθησαν, ἦρθαν στὸ προσκήνιο οἱ τρεῖς αὐτοὶ ἅγιοι. Λοιπόν, ἄλλη περίπτωσι. Στὰ παλαιὰ χρόνια ἦταν κρυμμένη κάπου ἡ κάρα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Κι ὅταν ἀνακαλύφθηκε, ἔγινε πάρα πολὺ μεγάλη χαρὰ καὶ πάρα πολὺ μεγάλη συγκίνησι. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ