Αρχείο κατηγορίας ΟΜΙΛΙΕΣ ΑΡΧ. ΔΑΝΙΗΛ ΓΟΥΒΑΛΗ

Ο ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ

Ἕνα ἄλλο θέμα. Ὑπάρχει θὰ λέγαμε ἕνα πονηρὸ πνεῦμα, τὸ ὁποῖον βάζει τοὺς Χριστιανοὺς ν’ ἀργοῦν τὸ Σάββατο τὸ βράδυ νὰ κοιμηθοῦνε. Τοὺς βρίσκει χίλιες δυὸ δικαιολογίες, τοὺς κάνει διάφορες προτάσεις ἢ κι ἀκόμη νὰ πᾶνε γιὰ διασκεδάσεις, ὁπότε ἅμα τελειώσουν ὅλη αὐτὴ τὴν ἱστορία πολὺ ἀργὰ τὸ Σάββατο τὸ βράδυ, ποῦ νὰ ξυπνήσουν τὸ πρωῒ νὰ πᾶνε στὴ λειτουργία ἢ ἂν θὰ πᾶνε, θὰ νυστάζουνε. Λοιπόν, νὰ κανονίσουμε αὐτὸν τὸν δαίμονα τοῦ Σαββατόβραδου νὰ τὸν πολεμήσουμε.

Θὰ λέμε σκόρπια, διάφορα θέματα σήμερα. Εἶναι μερικοὶ ποὺ ὅταν τοὺς συμβῆ κάτι, ἀρχίζουν καὶ ἐπαινοῦν. Ἢ ἐπαινοῦν τὸ παιδί τους ποὺ πῆγε καλὰ στὰ γράμματα ἢ τὸν ἄνδρα τους ποὺ εἶναι καλὸς καὶ βγάζει πολλὰ ἢ δὲν ξέρω τί ἄλλο ἐπαινοῦν. Μὲ τοὺς ἐπαίνους δημιουργοῦνται κάτι παρενέργειες πολὺ ἄσχημες. Θὰ σᾶς πῶ μιὰ ἱστορία ποὺ συνέβη σὲ μένα καὶ εἶναι καὶ λίγο χαριτωμένη.

Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ

“Ο κόσμος ο προτεσταντικός…”

Ὁ κόσμος ὁ προτεσταντικὸς δὲν παραδέχεται καθόλου ἁγίους, πολὺ περισσότερο δὲν προσκυνᾶ τὶς εἰκόνες. Ἐμεῖς ἔχουμε μεγάλη ἀγάπη στοὺς ἁγίους καὶ τοὺς ἔχουμε προστάτες. Ἔχουμε μιλήσει καὶ σὲ προηγούμενες ὁμιλίες γιὰ τοὺς προστάτες ἁγίους καὶ συνεχίζουμε καὶ σήμερα.
Ἔχει τύχει πολλοὶ Χριστιανοὶ γιὰ διάφορους λόγους νὰ ἔχουν κάποιον ἅγιο προστάτη. Φέρ’ εἰπεῖν ἕνας λέγεται Παντελεήμων ἢ ἔχει γεννηθῆ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος κι ἔχει συνδεθῆ μὲ τὸν ἅγιο αὐτό. Ὁ ἄλλος ἔχει γεννηθῆ ἀνήμερα ἂς ποῦμε τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους καὶ ἔχει προστάτη τὸν Ἅγιο Χαράλαμπο. Κάποιος ἄλλος ἔτυχε νὰ διαβάση τὸ βίο ἑνὸς ἄλλου ἁγίου ἂς ποῦμε […] καὶ ἔχει διαβάσει τὴ ζωή του κι ἔχει προστάτη τὸν ἅγιο αὐτό. Γιὰ διάφορους λόγους ἔχουμε διαφόρους προστάτες ἁγίους, ἄλλον ὁ ἕνας κι ἄλλον ὁ ἄλλος.
Συνέχεια ανάγνωσης “Ο κόσμος ο προτεσταντικός…”