ΕΟΡΤΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ

Καὶ οἱ ἄγγελοι καὶ οἱ ἀρχάγγελοι εἶναι γιὰ μᾶς τοὺς Χριστιανοὺς τὰ μεγαλύτερά μας ἀδέλφια. Ὅπως πολλὲς φορὲς εἶναι μερικὰ μικρὰ παιδάκια καὶ θέλουνε προστασία καὶ λέει ὁ πατέρας στὰ μεγαλύτερα παιδιά «ἐσεῖς νὰ προστατεύετε τὰ μικρὰ ἀδέλφια σας», ἔτσι εἶναι ἀκριβῶς καὶ οἱ ἄγγελοι.

Καὶ σήμερα σ’ αὐτὴ τὴ γιορτὴ θυμήθηκα κάτι ποὺ εἶχα διαβάσει σ’ ἕνα βιβλίο παλιὰ ποὺ ἀναφερόταν στὴν ὀρθοδοξία τῶν Ρώσσων. Ὅπως ξέρουμε, οἱ Ρῶσσοι εἶναι ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ κι ἔχουνε ἀκριβῶς τὴν ἴδια πίστι κι ὅταν πᾶμε ἐμεῖς τώρα στὴν Ρωσσία, μποροῦμε νὰ πᾶμε σὲ μία ἐκκλησία καὶ νὰ κοινωνήσουμε, γιατὶ εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἴδια θρησκεία, ἡ ἴδια πίστι. Καὶ ἐκεῖ λοιπὸν ἔχουνε καὶ πάρα πολλοὺς ἁγίους, πάρα πολλὰ μοναστήρια. Κι ἔχουνε γράψει καὶ πολλὰ βιβλία κι ἕνα βιβλίο ἀναφέρεται σὲ μιὰ ἡγουμένη. Δηλαδὴ ὅπως εἶναι ὁ ἡγούμενος σ’ ἕνα ἀνδρικὸ μοναστήρι, ἡ ἡγουμένη εἶναι στὸ γυναικεῖο. Ἡ ὁποία λεγόταν Ταϊσία.

Καὶ αὐτὴ σὲ μιὰ δεδομένη στιγμὴ τῆς ζωῆς της ἔπαθε μία πολὺ ἄσχημη ἀρρώστια, παράλυσι τῶν νεύρων, καὶ βρισκόταν σὲ μιὰ κατάστασι ἄσχημη, σὲ κατάστασι ἀναισθησίας. Καὶ ἔγραφε στὸ ἡμερολόγιό της ὅτι «καταλάβαινα ὅτι μία τέτοια μέρα θὰ γινόμουν μεγαλύτερο ἐμπόδιο μὲ τὴν ὑποχρεωτικὴ ἀκινησία μου καὶ μὲ τὴν ἀδυναμία μου νὰ κουνήσω τὰ χέρια μου καὶ τὰ πόδια μου. Δὲν μποροῦσα νὰ κουνήσω οὔτε χέρια οὔτε πόδια». Κι ἔχει διάφορες λεπτομέρειες ἐδῶ στὸ ἡμερολόγιό της. Λέει πιὸ κάτω «ἔφτασε ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἄκουγα τὶς ἀδελφὲς ποὺ ἔψελναν στὴ ἐκκλησία στὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ διαδρόμου καὶ στενοχωριόμουν. Θυμόμουν τὸ ἀγαπημένο μου μοναστήρι, γιὰ τὸ ὁποῖο εἶχα ὑποφέρει τόσα πολλὰ καὶ ποὺ τώρα ποὺ βρισκόμουν μεταξὺ ζωῆς καὶ θανάτου». Ἐστενοχωρεῖτο ποὺ ἦταν […] στὸ μοναστήρι της κι ἤτανε λέει μεταξὺ ζωῆς καὶ θανάτου». Τώρα ὅμως δὲν μποροῦσα νὰ μετακινήσω καθόλου οὔτε τὰ χέρια μου οὔτε τὰ πόδια μου». Συνέχεια ανάγνωσης ΕΟΡΤΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ