“Ο κόσμος ο προτεσταντικός…”

Ὁ κόσμος ὁ προτεσταντικὸς δὲν παραδέχεται καθόλου ἁγίους, πολὺ περισσότερο δὲν προσκυνᾶ τὶς εἰκόνες. Ἐμεῖς ἔχουμε μεγάλη ἀγάπη στοὺς ἁγίους καὶ τοὺς ἔχουμε προστάτες. Ἔχουμε μιλήσει καὶ σὲ προηγούμενες ὁμιλίες γιὰ τοὺς προστάτες ἁγίους καὶ συνεχίζουμε καὶ σήμερα.
Ἔχει τύχει πολλοὶ Χριστιανοὶ γιὰ διάφορους λόγους νὰ ἔχουν κάποιον ἅγιο προστάτη. Φέρ’ εἰπεῖν ἕνας λέγεται Παντελεήμων ἢ ἔχει γεννηθῆ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος κι ἔχει συνδεθῆ μὲ τὸν ἅγιο αὐτό. Ὁ ἄλλος ἔχει γεννηθῆ ἀνήμερα ἂς ποῦμε τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους καὶ ἔχει προστάτη τὸν Ἅγιο Χαράλαμπο. Κάποιος ἄλλος ἔτυχε νὰ διαβάση τὸ βίο ἑνὸς ἄλλου ἁγίου ἂς ποῦμε […] καὶ ἔχει διαβάσει τὴ ζωή του κι ἔχει προστάτη τὸν ἅγιο αὐτό. Γιὰ διάφορους λόγους ἔχουμε διαφόρους προστάτες ἁγίους, ἄλλον ὁ ἕνας κι ἄλλον ὁ ἄλλος.
Συνέχεια ανάγνωσης “Ο κόσμος ο προτεσταντικός…”