Ἀποσπάσματα ἀπὸ πασχαλινὸ κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ πατρός

Ἡ λέξι Πάσχα σημαίνει πέρασμα, διάβασι. Κι ἔχουμε πέρασμα ἀπὸ τὴ φθορὰ στὴν ἀφθαρσία. «Καὶ καταργήσας τὸν θάνατον, Πάσχα τῆς ἀφθαρσίας τοῦ κόσμου σωτήριον». Πάσχα τῆς ἀφθαρσίας. Ὅλα τὰ σώματά μας εἶναι φθαρτά. Τὴν ἡμέρα τοῦ μεγάλου Πάσχα ποὺ θὰ εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς ἀναστάσεως ὅλων τὰ σώματα θὰ εἶναι ἄφθαρτα.

Δεύτερον, πέρασμα ἀπὸ τὸν θάνατο στὴ ζωή, κατενικήθη ὁ θάνατος. Ὁ Χριστὸς ἐνίκησε τὸν θάνατο, ἀνέστη καὶ οὐκέτι θάνατος κυριεύει αὐτοῦ καὶ ὅλοι θα’ ρθῆ μία ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποία θὰ εἶναι μέσα στὴν ἀθάνατη ζωή, στὴν ἀθανασία καὶ ὁ θάνατος θὰ εἶναι κάτι τὸ ἀνύπαρκτο. Εἶναι ἕνα περιβόλι καὶ ὑπάρχουν κερασιὲς μέσα ͘καὶ ὅλα τὰ κεράσια εἶναι πράσινα. Καὶ ξαφνικὰ ἕνα κεράσι γίνεται κόκκινο, ποὺ δηλώνει πὼς καὶ τὰ ὑπόλοιπα κεράσια θὰ κοκκινίσουν. Ἔτσι λοιπὸν ὁ Χριστός, τὸ σῶμα του ἀναστάθηκε κι ἔτσι θ’ἀναστηθοῦν καὶ ὅλων τὰ σώματα τὴν ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας.

Συνέχεια ανάγνωσης Ἀποσπάσματα ἀπὸ πασχαλινὸ κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ πατρός

Ο ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ

Ἕνα ἄλλο θέμα. Ὑπάρχει θὰ λέγαμε ἕνα πονηρὸ πνεῦμα, τὸ ὁποῖον βάζει τοὺς Χριστιανοὺς ν’ ἀργοῦν τὸ Σάββατο τὸ βράδυ νὰ κοιμηθοῦνε. Τοὺς βρίσκει χίλιες δυὸ δικαιολογίες, τοὺς κάνει διάφορες προτάσεις ἢ κι ἀκόμη νὰ πᾶνε γιὰ διασκεδάσεις, ὁπότε ἅμα τελειώσουν ὅλη αὐτὴ τὴν ἱστορία πολὺ ἀργὰ τὸ Σάββατο τὸ βράδυ, ποῦ νὰ ξυπνήσουν τὸ πρωῒ νὰ πᾶνε στὴ λειτουργία ἢ ἂν θὰ πᾶνε, θὰ νυστάζουνε. Λοιπόν, νὰ κανονίσουμε αὐτὸν τὸν δαίμονα τοῦ Σαββατόβραδου νὰ τὸν πολεμήσουμε.

Θὰ λέμε σκόρπια, διάφορα θέματα σήμερα. Εἶναι μερικοὶ ποὺ ὅταν τοὺς συμβῆ κάτι, ἀρχίζουν καὶ ἐπαινοῦν. Ἢ ἐπαινοῦν τὸ παιδί τους ποὺ πῆγε καλὰ στὰ γράμματα ἢ τὸν ἄνδρα τους ποὺ εἶναι καλὸς καὶ βγάζει πολλὰ ἢ δὲν ξέρω τί ἄλλο ἐπαινοῦν. Μὲ τοὺς ἐπαίνους δημιουργοῦνται κάτι παρενέργειες πολὺ ἄσχημες. Θὰ σᾶς πῶ μιὰ ἱστορία ποὺ συνέβη σὲ μένα καὶ εἶναι καὶ λίγο χαριτωμένη.

Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ