Αρχείο κατηγορίας ΟΜΙΛΙΕΣ ΑΡΧ. ΔΑΝΙΗΛ ΓΟΥΒΑΛΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

Οἱ Μυροφόρες γυναῖκες εἶναι κατ’ ἀρχὴν ἡ Παναγία, ἡ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, μετὰ εἶναι ἡ Μαρία ἡ λεγομένη τοῦ Ἰακώβου καὶ τοῦ Ἰωσῆ. Δηλαδὴ στοὺς δώδεκα ἀποστόλους ἤτανε δύο ποὺ εἴχανε τὸ ὄνομα Ἰάκωβος, ὁ Ἰάκωβος ὁ μεγάλος κι ὁ Ἰάκωβος ὁ μικρός. Κι αὐτὴ λεγότανε Μαρία ἡ μητέρα τοῦ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ ἢ μητέρα τοῦ Ἰακώβου καὶ τοῦ Ἰωσῆ. Μιὰ ἄλλη ἀπὸ τὶς μυροφόρες ἦταν ἡ Σαλώμη. Σαλώμη στὰ ἑλληνικὰ σημαίνει εἰρήνη. Καὶ Σαλωμών, Σαλμών, εἰρηνικὸς καὶ ὅταν χαιρετᾶνε στὴ Μέση Ἀνατολὴ λένε σαλώμ, δηλαδή εἰρήνη σὲ σένα. Αὐτὴ εἶχε δυὸ μεγάλους ἀποστόλους, τὸν σώφρονα Ἰωάννη, τὸν Θεολόγο ποὺ ἔγραψε τὸ Εὐαγγέλιο, καὶ τὸν Ἰάκωβο, ἤτανε ἡ γυναῖκα τοῦ Ζεβεδαίου. Ἐπίσης στὶς Μυροφόρες ἤτανε καὶ μιὰ ἄλλη ἡ γυναῖκα ποὺ λεγότανε Ἰωάννα. Αὐτὴ ἤτανε γυναῖκα ἑνὸς ἀξιωματούχου στὴν αὐλὴ τοῦ Ἡρώδη ποὺ λεγότανε Χουζᾶς. Καὶ ἤτανε καὶ ἄλλη μιὰ ποὺ λεγότανε Σωσάννα καὶ μερικὲς ἄλλες ποὺ δὲν ἀναφέρονται τὰ ὀνόματά τους.

Συνέχεια ανάγνωσης ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

Ἀποσπάσματα ἀπὸ πασχαλινὸ κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ πατρός

Ἡ λέξι Πάσχα σημαίνει πέρασμα, διάβασι. Κι ἔχουμε πέρασμα ἀπὸ τὴ φθορὰ στὴν ἀφθαρσία. «Καὶ καταργήσας τὸν θάνατον, Πάσχα τῆς ἀφθαρσίας τοῦ κόσμου σωτήριον». Πάσχα τῆς ἀφθαρσίας. Ὅλα τὰ σώματά μας εἶναι φθαρτά. Τὴν ἡμέρα τοῦ μεγάλου Πάσχα ποὺ θὰ εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς ἀναστάσεως ὅλων τὰ σώματα θὰ εἶναι ἄφθαρτα.

Δεύτερον, πέρασμα ἀπὸ τὸν θάνατο στὴ ζωή, κατενικήθη ὁ θάνατος. Ὁ Χριστὸς ἐνίκησε τὸν θάνατο, ἀνέστη καὶ οὐκέτι θάνατος κυριεύει αὐτοῦ καὶ ὅλοι θα’ ρθῆ μία ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποία θὰ εἶναι μέσα στὴν ἀθάνατη ζωή, στὴν ἀθανασία καὶ ὁ θάνατος θὰ εἶναι κάτι τὸ ἀνύπαρκτο. Εἶναι ἕνα περιβόλι καὶ ὑπάρχουν κερασιὲς μέσα ͘καὶ ὅλα τὰ κεράσια εἶναι πράσινα. Καὶ ξαφνικὰ ἕνα κεράσι γίνεται κόκκινο, ποὺ δηλώνει πὼς καὶ τὰ ὑπόλοιπα κεράσια θὰ κοκκινίσουν. Ἔτσι λοιπὸν ὁ Χριστός, τὸ σῶμα του ἀναστάθηκε κι ἔτσι θ’ἀναστηθοῦν καὶ ὅλων τὰ σώματα τὴν ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας.

Συνέχεια ανάγνωσης Ἀποσπάσματα ἀπὸ πασχαλινὸ κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ πατρός